Kirjoitin artikkelin Suomen Pyreneläiset lehden käyttöön 2022, ja ajattelin jakaa samaisen alkuperäisen artikkelini omilla sivuillani. 

pvm 18.08.2022

 

 

 

2010-2020 

syntyneiden Suomessa kasvatettujen  

Laumanvartijakoirien terveystilastot 

 

Pyreneittenkoiramme on terve, elinvoimainen ja lisääntymiskykyinen rotu. Ensisijainen tavoite niin meillä jalostustoimikunnan jäsenillä, kuin kasvattajilla, on pitää rotu tällaisena tulevillekin sukupolville. Tästä syystä on tärkeää tuntea oman koirakannan terveys. Mountain’s Pearl pyreneittenkoirien kasvattajana, mielenkiintoni on aina ollut jalostustuksessa ja rodun elinvoimaisuuden ylläpitämisessä. Siksipä tänä keväänä päätin vertailla laumanvartijarotuja keskenään terveystutkimustuloksiltaan. Otin ajanjaksoksi vuodet 2010-2020 ja kohteeksi Suomessa syntyneet yleisimpien laumanvartijarotujen edustajat tuloksineen. Olen poiminut tilastoon vain ne rodut, joita on rekisteröity em ajanjaksona vähintään 200. Yleisin näistä on pyreneittenmastiffi noin 1200 yksilöllä ja vähälukuisin estrelanvuoristokoira. Tätä pienemmät populaatiot on jätetty pois. Tiedot on koottu Kennelliitton jalostustietojärjestelmästä. Pyreneittenkoirien ajankohtaisia terveystuloksia voi tutkailla Kennelliiton KoiraNet-ohjelmassa:

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmTerveystilastot.aspx?R=137&Lang=fiJoka vuosi käy useampi nuori laumanvartija läpi polvileikkauksen tai muun operaation. Koiranetissä näkyy kuitenkin vain murto-osan leikkaustiedot ja ne ovat olleet pyreneittenkoiria. Haluaisinkin nyt vastuuttaa kasvattajia ja koiran omistajia ilmoittamaan operaatiot ja kuolinsyyt Kennelliittoon. Kasvattajilla on suuri merkitys siinä tuleeko kasvattien tietoja ilmoitettua terveys ja kuolintietoineen koiranetin tietokantaan. Polvileikkaukset, kyynärleikkaukset ja olkanivel operaatiot, kaikki voi ilmoittaa sähköpostitse kennelliittoon, vaikka et olisi kennelliiton jäsen.  Tiedot voi ilmoittaa pyytämällä eläinlääkäristä epikriisin ja lähettämällä sen tiedoksi vaikkapa sirunumeron kera. Tiedot palvelevat kasvattajia, vaikka ne ilmoitettaisiin vuosikymmenenkin kuluttua! Näin jalostustoimikuntien keräämä data jokaisessa rotuyhdistyksessä olisi paremmin paikkansa pitävä. Artikkelia on ollut mielenkiintoista työstää. Toivon sen myös herättävän ajatuksia teissä lukijoissa. Ajatuksena on ollut nähdä suomalaisen kasvatustyön tilanne. Pohjoismaille tyypilliseen tapaan olemme vastuullisesti teettäneet terveystutkimuksia koirillemme.  

Osa roduista, kuten pyreneittenkoira, kuuluu Kennelliiton PEVISA ohjelmaan (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) .

 

Lonkat

Lonkkanivelen kasvuhäiriö on koirien yleisin luuston/nivelten kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkat ovat syntymähetkellä makroskooppisesti normaalit, mutta muutokset alkavat jo pennun ensimmäisten elinviikkojen aikana. Löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään kontaktiin. Alueelle kohdistuu epänormaalin suuri paine, joka on sitä suurempi mitä pienempi kontaktialue on. Tämä voi johtaa mikromurtumiin ja lonkkamaljan mataloitumiseen. Noin vuoden iässä lantion luutuminen on täydellistä ja lonkkaniveletkin stabiloituvat. Yleensä kipukin helpottaa tässä iässä.

 

Pyreneittenkoira on ainoa rotu, jonka tutkimustuloksista yli 80% oli A tai B lonkkaisia. Toisena on estrelanvuoristokoirat, sitten keskiaasiankoirat ja maremmano-abruzzeset. Yhtä rotua lukuunottamatta yli 50% tutkituista koirista oli A tai B lonkkaisia. Rodun kokonaismäärästä eniten tutkittiiin slovakiancuvaceja: 49% syntyneistä, ja vähiten kaukasiankoiria: 34%. Mielestäni on hyvä huomioida, että kehitys on ollut joka rodussa positiivinen, ja jokaisessa rodussa on yli kolmasosa tutkittu lonkkien osalta jo viime vuosikymmenellä.


Laumanvartijoiden terveystulosten vertailu: syntyneet vuosina 2010-2020  (n. 200 yksilöä ja yli  / rotu aikajakson sisällä)

Lonkat tutkittu X % 

Tutkittu synt. populaatiosta

A

B

C

D

E

Pyreneittenmastiffi

35% 

(synt.1169 /tutkittu 410)

29%

20%

25%

17%

10%

Tiibetinmastiffi

37% 

(synt. 873 / tutkittu 319)

35%

29%

18%

11%

6%

Maremmano-Abruzzese

37% 

(synt. 649 / tutkittu 242)

35%

33%

19%

10%

3%

Pyreneittenkoira

36% 

(synt.623 /tutkittu 227)

54%

28%

10%

6%

1%

Kaukasiankoira 

34% 

(synt. 541/ tutkittu 182)

26%

17%

22%

25%

10%

Owczarek podhalanski 

44% 

(synt. 390 / tutkittu 170)

28%

28%

25%

15%

5%

Keskiaasiankoira

39% 

(synt 360 / tutkittu 141)

44%

25%

17%

9%

5%

Slovakiancuvac

49% 

(synt.268 / tutkittu 130)

21%

25%

26%

19%

8%

Estrelanvuoristokoirat

48% 

(synt. 192 /tutkittu 92)

52%

26%

12%

7%

3%Kyynärät

Kyynärnivelen kasvuhäiriö on yleisin isojen ja jättikokoisten koirien etujalan nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja. Kaikissa kyynärnivelen kasvuhäiriöissä oireet alkavat keskimäärin 4 – 7 kuukauden iässä. Tyypillinen oire on ontuminen, joka voi pahentua rasituksessa tai olla voimakkainta levon jälkeen. Ontuminen voi olla jatkuvaa tai ajoittaista. Kyynärtulosten osalta rodun kokonaismäärästä eniten tutkittiiin slovakiancuvaceja 49% rekisteröidyistä, ja vähiten kaukasiankoiria 34%. Tutkituista 95% puhtaita kyynärtulosten osalta oli pyreneittenkoira, slovakiancuvac ja estrelanvuoristokoirat.  Kaukasiankoirista puhtaita oli 57%.

Laumanvartijoiden terveystulosten vertailu: syntyneet vuosina 2010-2020  (n. 200 yksilöä ja yli  / rotu aikajakson sisällä)

Kyynärät tutkittu X % 

Tutkittu

0

1

2

3

Pyreneittenmastiffi

35%

81%

8%

5%

6%

Tiibetinmastiffi

37%

82%

8%

5%

5%

Maremmano-Abruzzese

37%

94%

5%

1%

0%

Pyreneittenkoira

36%

95%

4%

1%

0%

Kaukasiankoira 

34%

57%

29%

9%

6%

Owczarek podhalanski 

44%

88%

7%

2%

2%

Keskiaasiankoira

39%

76%

16%

6%

2%

Slovakiancuvac 

49%

95%

2%

1%

2%

Estrelanvuoristokoirat

47%

95%

3%

1%

1%Patellaluksaatio

Laumanvartijoilla yleisimmin esiintyy lateraalista patellaluksaatiota. Vika on periytyvä, mutta periytyvyyden mekanismi ei ole tiedossa. Polvinivelen rakenteelliset heikkoudet altistavat patellaluksaatiolle. Polvitulosten osalta pyreneittenkoiria tutkitaan eniten:  27% 

syntyneistä tutkittu joista 99% puhtaita ja 1% on operoitu nuorena PL kehityshäiriön vuoksi.  Polvituloksia vähiten on maremmano-abruzzesessa ja pyreneittenmastiffissa, joissa molemmissa muutama yksittäinen koira 11v otannassa. 

Laumanvartijoiden terveystulosten vertailu: syntyneet vuosina 2010-2020  (n. 200 yksilöä ja yli  / rotu aikajakson sisällä)

Polvitulos  X % 

Tutkittu

0

1

2

3

4

Operoitu

Pyreneittenmastiffi

0% 8 kpl

100%

0%

0%

0%

0%

0%

Tiibetinmastiffi

15%

93%

6%

1%

0%

0%

0%

Maremmano-Abruzzese

0% (3kpl)

100%

0%

0%

0%

0%

0%

Pyreneittenkoira

27%

99%

0%

0%

0%

0%

1%

Kaukasiankoira 

1%

83%

17%

0%

0%

0%

0%

Owczarek podhalanski 

21%

94%

6%

0%

0%

0%

0%

Keskiaasiankoira

1%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

Slovakiancuvac 

9%

96%

4%

0%

0%

0%

0%

Estrelanvuoristokoirat

17%

97%

3%

0%

0%

0%

0%Silmät

Silmätutkimusten osalta tiibetinmastiffi vie selkeän johtopaikan 32% tutkimusosuudella. Niistä 24% on tutkittu terveeksi perinnöllisten silmäsairauksien osalta. Pyreneittenkoira on toisella sijalla,  20% tutkittuja, ja vähiten tutkittuja, 0% populaatiosta, on pyreneittenmastiffilla ja kaukasiankoiralla.

Laumanvartijoiden terveystulosten vertailu: syntyneet vuosina 2010-2020  (n. 200 yksilöä ja yli  / rotu aikajakson sisällä)

Silmätutkittu X %

Syntyneitä

Tutkitut yksilöt

Tutkittu syntyneistä %

Terveitä 

Terveet tutkituista%

Pyreneittenmastiffi

1169

4

0%

0

0%

Tiibetinmastiffi

873 

278

32%

210

76%

Maremmano-Abruzzese

649 

22

3%

19

86%

Pyreneittenkoira

623 

126

20%

102

81%

Kaukasiankoira 

541 

3

0%

1

33%

Owczarek podhalanski 

390 

31

8%

28

90%

Keskiaasiankoira

360

8

2%

5

62%

Slovakiancuvac 

268

9

3%

9

100%

Estrelanvuoristokoirat

192 

24

12%

23

95%Selkä

Selän spondyloosia on tutkittu eniten, 6% populaatiosta, estrelanvuoristokoirilla, joista 92% on todettu terveiksi.  Tiibetinmastiffeja on tutkittu toiseksi eniten, 5% populaatiosta ajanjaksolta. Näistä 71% ollut terveitä, mutta ainoana rotuna on todettu myös SP3 tulos. Maremmano-abruzzese on hännän huippuna 0% tuloksella, koska vain 3 yksilöä / 649 syntynyttä on saanut SP lausunnon. 

 

Selän LTV ja VA tuloksia on eniten estrelanvuoristokoirissa: 16% syntyneistä on tutkittu vv2010-2020. Kaukasiankoirissa lukumäärä on 2/541 ja maremmano-abruzzesessa 3/649, molemmat jääden näin 0% osuuteen..  

Laumanvartijoiden terveystulosten vertailu: syntyneet vuosina 2010-2020  (n. 200 yksilöä ja yli  / rotu aikajakson sisällä)

Spondyloositulos X  kpl  

Tutkittu

0

1

2

3

4

Pyreneittenmastiffi

3% (35kpl)

91% (32kpl)

3% (1kpl)

6% (2kpl)

0%

 

Tiibetinmastiffi

5% (40kpl)

71% (28kpl)

19% (8kpl)

7% (3kpl)

2% (1kpl)

 

Maremmano-Abruzzese

0% (3kpl)

33% (1kpl)

33% (1kpl)

33% (1kpl)

0%

 

Pyreneittenkoira

3% (17kpl)

71% (12kpl)

12% (2kpl)

18% (3kpl)

0%

 

Kaukasiankoira 

1% (3kpl)

100% (3kpl)

0%

0%

0%

 

Owczarek podhalanski 

3% (11kpl)

91% (10kpl)

0%

9% (1kpl)

0%

 

Keskiaasiankoira

2% (7kpl)

57% (4kpl)

29% (2kpl)

14% (1kpl)

0%

 

Slovakiancuvac 

4% (11kpl)

91% (10kpl)

9% (1kpl)

0%

0%

 

Estrelanvuoristokoirat

6% (12kpl)

92% (11kpl)

8% (1kpl)

0%

0%

 

 

LTV  ja/tai  VA tulos X % rekisteröidyistä

Tutkittu (kpl)

% syntyneistä

Pyreneittenmastiffi (synt.1169)

39

3%

Tiibetinmastiffi (synt. 873)

56

6%

Maremmano-Abruzzese (synt. 649)

4

0%

Pyreneittenkoira (synt. 623)

26

4%

Kaukasiankoira (synt. 541)

2

0%

Owczarek podhalanski (synt. 390)

9

2%

Keskiaasiankoira (synt. 360)

12

3%

Slovakiancuvac (synt. 268)

6

1%

Estrelanvuoristokoirat (synt. 192)

31

16%

LTV / VA Tulokset tarkistettu ja päivitetty 15.08.2022

 

Olkanivelen osteokondroosi

Viimeisimpänä on Olkanivelen osteokondroosin (OC) lausunnot, jotka siirtyivät Kennelliiton lausuntojärjestelmään vasta v 2021. INCOC lausunnot aiemmalta ajalta on saatu omakoiran kautta näkyviin Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmään. Pyreneittenkoira on ainoa rotu, jossa on tutkittu edes muutama prosentti ajanjaksolla syntyneestä populaatiosta. Toivon sydämestäni että näitä tuloksia tulee seuraavien vuosien aikana reilusti lisää, sillä osteokondroosi on luutumishäiriö, joka voidaan yhdistää nopeakasvuisuuteen. Yksinkertaistettuna nivelpinnan ruston kehitys häiriytyy, mikä saattaa johtaa kivuliaaseen irtopalaan nivelessä. Oireet alkavat tavallisimmin 5-9kk iässä etuosan ontumisena. Molemminpuolinen sairaus voi olla vaikea havaita, koska koira ei ehkä onnu. Osteokondroosi on monigeeninen perinnöllinen sairaus. Kaikki osteokondroosimuutokset eivät aiheuta koiralle oireita, ja täten jäävät huomaamatta ilman kuvauksia. Olkanivelen osteokondroosia tutkitaan röntgenkuvauksilla. Koirien olkanivelet luokitellaan OC-asteikolla terve, sairas, tulkinnanvarainen.

Laumanvartijoiden terveystulosten vertailu: syntyneet vuosina 2010-2020  (n. 200 yksilöä ja yli  / rotu aikajakson sisällä)

Olkanivelen OC X % rekisteröidyistä

Tutkittu kennelliitto

INCOC lausuntopalvelu

% syntyneistä

Pyreneittenmastiffi (synt.1169)

0

0

0%

Tiibetinmastiffi (synt. 873)

1

1

0%

Maremmano-Abruzzese (synt. 649)

0

0

0%

Pyreneittenkoira (synt. 623)

42

12 

8%

Kaukasiankoira (synt. 541)

0

0

0%

Owczarek podhalanski (synt. 390)

3

0

0%

Keskiaasiankoira (synt. 360)

0

0

0%

Slovakiancuvac (synt. 268)

0

1

0%

Estrelanvuoristokoirat (synt. 192)

2

0

0%

OC tilastot laskettu kennelliiton ja InCOC osalta 15.08.2022Geenitestejä

Pyreneittenkoirilla, tutkitaan vielä jalostus suositusten mukaan Degeneratiivinen  Myelopatia. Lyhykäisyydessään DM, on etenevä selkäydinrappeuma, joka tyypillisesti puhkeaa vanhoilla koirilla.  DM yhdistetään geenivirheeseen, joka on ihandiagnosoitavissa geenitestillä.  Testi kertoo onko koira DM-alleelien suhteen normaali (N/N), kantaja (DM/N) vai onko sillä alttius sairastua (DM/DM). DM johtaa takapään heikkouteen ja lopulta halvausoireisiin tyypillisesti 8 - 14-vuotiailla koirilla. Oireet alkavat takaraajojen koordinaatiohäiriöillä. Sairauteen ei ole parantavaa hoitoa. Suomessa on useita DM kantajia, mutta ei tiettävästi yhtään sairastunutta. DM kantajan jalostuskäyttö on turvallista kunhan se paritetaan DM-alleelien suhteen normaalilla yksilöllä (N/N).

 

Yhteenvedoksi kuitenkin saamme olla ylpeitä ja onnellisia rotumme perusterveyden osalta täällä koto Suomessa. Pyreneittenkoira on nykyiselläänkin laajimmin terveystutkittuja rotuja laumanvartijoista. 

 

                                                  Syysterveisin, Päivikki Mikkola, jalostustoimikuntaLähteet : https://jalostus.kennelliitto.fi/ terveystilastot. Saatavissa. Tilastot laskettu pvm 01.05.2022
              https://www.incoc.fi/incoc-lausuntopalvelu/ OC lausunnot. Saatavissa. Tilastot laskettu 15.08.2022

LTV, VA, ja OC tilastot laskettu joka rodulle kennelliiton ja InCOC osalta 15.08.2022 

Contact us:

www.facebook.com/mountainspearlkennel   mountainspearl.kennel@gmail.com   www.mountainspearl.com  +358451277610