Kasvatus, se monitahoinen ja intohimoinen elämäntyö

Kasvatus nykypäivänä on mielestäni pääsääntöisesti rotuominaispiirteiden suojelustyötä ja rodun elinvoimauttamista...

 

Pyrin paneutumaan koko sydämelläni rotumääritelmän mukaisten, terveiden ja hyväluonteisten koirien kasvattamiseen. Kasvatuksemme on harrastepohjaista, jonka tavoitteena on suojella ja pitää oma rotumme mahdollisimman elinvoimaisena tuleville sukupolville.

 

Kasvatan allekirjoittamani Kennelliiton kasvattaja-sitoutumuksen periaatteiden mukaisesti. Jalostukseen käytän terveystarkastettuja,hyväluonteisia ja hyvän hermorakenteen omaavia yksilöitä. Varsinkin omasta narttulinjastani olen hyvin tarkka sillä uskon pennun perivän pentulaatikossa suuriman osan luonteestaan ja käytösmalleistaan. 

 

Myymämme koirat kuten myös omat koiramme ovat meille ensisijaisesti lemmikkejä, vahteja ja työkoiria. Ne asuvat perheenjäseninä kotioloissa meillä pienellä harrastetilallamme tai yhteisomistus- ja sijoituskodeissa. 

 


Pentueet & Kasvatustyö...

Tulevista pentueista sijoitamme aina vähintään yhden lupaavimman pennun. Jos lauma kasvaa liian suureksi ei pennulle jää kotona  aikaa kokea ja sosialisoitua. Rodunjalostus ei pitäisi olla vain pentujen tuottamista vaan suunnitelmallista, pitkäjänteistä, rodun tilanteen huomioivaa avarakatseista yhteistyötä kasvattajien kesken- jolla pyritään viemään rotua eteenpäin.

 

Jalostukseen käytettävä koira ei saa olla arka, aggressiivinen tai huono stressin-sietokyvyltään.  Jokainen meistä rodussa arvostaa hieman eri luonteenpiirteitä.


Joka pentueesta jalostusta kohti!

 Kasvatustyössä tavoitteenani on siis toteuttaa yhdistelmiä, joilla voin jatkaa kasvatustyötä. Kasvattaminen on mielestäni pitkäjänteistä toimintaa, johon kuuluu valitettavasti myös pettymyksiä. Avoimuus onkin mielestäni tärkeä osa kasvatustyötä, varsinkin vaikeuksia kohdatessa. 

 

Haluan tehdä yhteistyötä toisten kasvattajien kanssa, koska kaikenlainen tieto koskien koirien terveyttä, luonnetta ja historiaa tulisi kasvatustyössä käyttää hyväksi. Arvostan muiden kasvattajien näkemyksiä, eriävistä mielipiteistä oppii.

Se perimäinen kysymys, miksi?

Kasvatustyössä täytyy tehdä myös kompromisseja, koska ilman kompromisseja kasvatus ei voi edetä. Samanlaisen umpikujan luo myös luopuminen tavoitteistaan ja rotumääritelmästä. Kriteerini yhdistelmille on aina se, ottaisinko itse juuri tästä yhdistelmästä pennun.

 

Jokaisen pentueen kohdalla haluan pystyä myös vastaamaan kysymykseen, miksi juuri tämä yhdistelmä. Tämä periaate koskee myös omia, kotona asuvia, jalostuskoiriani puutteineen. Kukin hankinta olisi hyvä järkeistää. 


 

Käydyt kurssit & luennot :

 

11/2018           Kasvattajan jatkokurssi hyväksytty

 

07/2016           Rotumääritelmät luentoviikonloppu

                             Nurmes,  Suomen Pyreneläiset ry

 

07/2010           Kennelnimi  hyväksytty

 

03/2010           Kasvattajan alkeiskurssi hyväksytty

 

 

 

 

Contact us:

www.facebook.com/mountainspearlkennel   mountainspearl.kennel@gmail.com   www.mountainspearl.com  +358451277610